candado1.gifLogo_j23

Aquest és un espai complementari vinculat al wiki Fant@sTIC English. És en realitat un altre wiki amb el mateix aspecte visual que aquest, però al ser PRIVADA, el seu accés és restringit (amb contrasenya). En ella, s'inclou tota la informació imprescindible per les mestres: horaris, grups d'alumnes, Mixed-ability worksheets, Grammar worksheets, Unit Tests, àudios per les activitats de classe, vídeos, programacions... Per les mestres, és el punt on es recullen tots els continguts i recursos utilitzats en el procés d'ensenyament-aprenentatge, que desitgen portar a terme, on es mostren les experiències realitzades i els coneixements adquirits, especialment en l'ús de les TIC aplicades a l'ensenyament de l'anglès com a segona llengua.


English_Teachers'_Corner.JPG