Logo_j23

clil_wordle.jpg

L'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (en anglès Content Language Integrated Learning) és un corrent de la CLIL lingüística aplicada que propugna que als contextos escolars existeix un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres a través de les matèries comunes com la història o les ciències, que per mitjà dels currículums funcionals que les tracten com a assignatures independents.

El terme s'utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s'utilitza una llengua addicional per a l'ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en questió. Actualment, però, el terme AICLE inclou més d'una dotzena d'enfocaments educatius (ex: immersió, educació bilingüe, educació multilingüe, intercanvi d'estudiants...). AICLE sintetitza i proporciona una via flexible per aplicar els coneixements apresos a partir d'aquests enfocaments.

L'AICLE en el currículum didàctic europeu no s'entén si no és conjuntament amb altres principis teòrics com els de les competències bàsiques o altres metodologies com el treball en grup.

Al C.E. Joan XXIII, els alumnes de primària reben una hora setmanal d'AICLE. Al wiki English Teacher's Corner tenim les programacions que portem a terme amb els materials corresponents. I al Blog OUR ENGLISH MUSEUM podem veure els projectes i les experiències realitzades pels alumnes.

clil_tic.jpg